Til hovedinnhold

Sorg - det hjelper å snakke om det

Nettstedet «Sorg – det hjelper å snakke om det» vender seg til foreldre og andre voksne som ønsker informasjon om hvordan å støtte døve barn/ungdom i sorg.

Skjermdump nettsted
  1. Kategori: Hørsel, Voksne, Nettressurser, Bokmål, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk tegnspråk, tekst og tale
  3. Utvikler: Statped

Innholdet på nettstedet består i hovedsak av personer som reflekterer rundt ulike tilnærmingsmåter. Det et spesielt fokus på strategier som voksne kan ta i bruk hvis de føler at de selv, pga. egen sorg eller begrensede tegnspråkferdigheter, kommer til kort i å hjelpe barnet/ungdommen med å få satt ord/tegn på sine følelser og tanker. Innholdet presenteres på tegnspråk, norsk tale og skrift.

Vi har også utviklet en samling filmer til tegnspråklige barn og ungdommer, som informerer om sorg og sorgreaksjoner, og bruk av tolk i sorgsituasjoner. Se relatert ressurs nederst på siden.