Til hovedinnhold

Tegnmester

Tegnmester er en nettressurs der en skal bokstavere ord med bokstavtegn og bokstaver, skrive norske ord og avlese tegn fra norsk tegnspråk. Betydningen til tegnene/ordene blir illustrert med foto. Begrepene omhandler mat, drikke, kjøkkenutstyr, klær, og dyr.

skjermdump
  1. Kategori: Hørsel, Norsk tegnspråk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Nettressurser, Statpeds ressurser
  2. Språk: bokmål, og tegnspråk
  3. Utvikler: Statped
I Tegnmester kan en velge å arbeide med ord som har tre, fire eller fem bokstavtegn/bokstaver. En oppgave består av flere deloppgaver;
  1. Avlese ord som er bokstavert med bokstavtegn.
  2. Dra bokstaver til et forhåndsdefinert slippområde ved aktuelle bokstavtegn.
  3. Skrive norske ord med bruk av tastatur.
  4. Avlese og gjengi tegnet som avspilles.
  5. Samtale om innholdet som presenteres med tegn,ord og fotografi
I Tegnmester er det 96 oppgaver som er bygd opp på denne måten.