Til hovedinnhold

TegnSkatter

Ei stor lekematte til å pirre nysgjerrigheten for dyr, tegn og tegnspråk.

TegnSkatter
er ei stor lekematte på 150x230 cm. Her kan barna boltre seg eller ta en pust i bakken. Ligge å se på tegningene og undre seg over dyr og de morsomme illustrerte situasjonene.

Matte med ulike dyr
  1. Kategori: Hørsel, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Konkret materiell, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  2. Pris: 800 kroner
  3. Størrelse: 150x230 cm
  4. Utvikler: Statped

Matta er en tegnet verden av dyr og tegn fra norsk tegnspråk. Hele 66 tegn for dyr rammer inn verden; mange tegn å lære og mange dyr å finne igjen på matta. Det artigste blir nok å gå på skattejakt. TegnSkatter skjuler nemlig 10 tegnspråklige videoskatter, alle presentert av Ipek D. Mehlum. Illustrasjonene i videoene og på matta er tegnet av Gudrun Haave.

“Hiv og hoi, Landkrabber: Finn skattemerkene, skann disse med appen Arilyn og vips er skattene å se på skjermen.” (Appen bruker AR-teknologi). Vil dere åpne skattene ved å løse en oppgave der riktig tall skal plasseres i skattemerkene, bruker dere web-appen TegnSkatter. Den er utviklet for bruk på nettbrett slik at den blir enkel å bruke sammen med matta. Appen fungerer også fint på PC. Den kan brukes på mobil, men appen er ikke laget for visning på de minste skjermene.

Matta egner seg for alle som liker å leke, lære og som har en liten sjørøver i magen. Vi har hatt både barnehagen og småskoletrinnet i tankene da vi lagde matta.

TegnSkatter retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk. For begge gruppene egner TegnSkatter seg til å skape nysgjerrighet om norsk tegnspråk, og til å få litt kunnskap om språket. Det er et ønske at TegnSkatter skal bidra til å fremme norsk tegnspråk i barnehage og grunnopplæring.

Å gå på virtuell skattejakt er både gøy og lærerikt. En annen super gevinst med virtuell skattejakt er at matta kan få nye skatter! Kan hende kommer Statpedsjørøvere og stjeler tilbake skattene. Heldigvis er de snille sjørøvere, så de vil nok legge igjen 10 nye videoeskatter.

TegnSkatter har et rikt innhold, noe som gir matta et bredt bruksområde. Se avsnittet Pedagogisk bruk for mer informasjon. Her følger en kort beskrivelse av innholdet på matta:

Illustrasjonene av dyr og andre ting i naturen er en skatt i seg selv. Her er det mangt å se på og å snakke om.

Skattemerker med tall

Ved at skattemerkene har tallsymbolene fra 1-10 kan matta også brukes til å bli kjent med tallbegreper, lære tallsymboler og å telle fra 1 til 10 med talltegn. Mengde er også et mulig tema da det på matta er flere illustrasjoner av samme ting, antallet er fra 1-10.

De tegnspråklige videoskattene har en svært visuell fremstilling med norsk tegnspråk, illustrasjoner og animasjoner. Videoene er korte, og innholdet har et humoristisk preg. Tematikken i de ulike skattene mener vi er godt egnet for språkstimulerende samtaler. Hver skatt slutter med tegnillustrasjoner og illustrasjoner fra tematikken i skatten.

Hvis du opplever at Arilyn-appen ikke skanner skattemerkene, kan du prøve dette:

  • Sjekk om app og mobil/nettbrett er oppdatert
  • Sørg for at det er god belysning i rommet
  • Pass på at det ikke ligger rusk på merket
  • Hold mobil/nettbrett så nært at merket dekker sirkelen i skanneren
  • Første gang du skanner et merke, må du regne med at det tar litt tid
  • Prøv å slå av og på appen 

Hjelper ikke dette, er web-appen TegnSkatter et godt alternativ for å få åpnet skattene.Nettadressen til tegnordboka og tegnillustrasjonene er også språkskatter. Foruten å lære hva dyrene på matta heter på tegnspråk, kan en samtale om hvordan tegnets form kan være motivert av en eller annen egenskap ved det tegnet referer til.