Til hovedinnhold

Til ungdommen – for livsmestring

Læremiddelet Til ungdommen – for livsmestring tar utgangspunkt i litteratur for å spore til samtale og refleksjon rundt det å være ungdom.

skjermdump
  1. Kategori: Hørsel, Norsk tegnspråk, Ungdomstrinnet, Videregående, Nettressurser
  2. Språk: norsk tegnspråk, norsk tekst og tale
  3. Utgiver: Statped

Seks av tekstene er hentet fra Linn Skåber sin bok, Til ungdommen, og oversatt til norsk tegnspråk. I tillegg har Anja Hofsøy Tolsrød og Pernille Forsberg Vogt skrevet seks nye tekster, basert på samtaler med døve og hørselshemmede ungdommer. Læremiddelet inneholder også oppgaver knyttet til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring og kompetansemål i fagene tegnspråk og norsk for elever på ungdomsskolen og i videregående skole.

Ungdomstiden er en fin og spennende tid. Den kan også oppleves krevende og kaotisk. I skolen skal det tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring gi elevene kompetanse som fremmer god fysisk og psykisk helse. Undervisningen skal legge til rette for at elevene lærer å ta ansvarlige livsvalg og får støtte til å utvikle et positivt selvbilde og en trygg identitet.
Tekstene som er hentet fra Til ungdommen er basert på Skåbers samtaler med ungdom, og de berører temaer som forelskelse, sorg, drømmer om fremtiden, identitet, lykke og kaos. Boken har blitt godt mottatt av ungdommer. Mange finner noe gjenkjennbart i hva de selv gleder seg over eller strever med. Ipek Mehlum har snakket med døve og hørselshemmede ungdommer. Dette grunnlaget har vært til inspirasjon for Anja Hofsøy Tolsrød og Pernille Forsberg Vogt, slik at de kunne skrive tekster som gjenspeiler denne gruppen sine tanker og følelser rundt det å være ungdom. I disse tekstene kan døve og hørselshemmede ungdommer finne et fellesskap i det å være ungdom med nedsatt hørsel og en del av et tegnspråkmiljø. Oppgavene har tatt utgangspunkt i tekstene, og overordnede og tverrfaglige tema om språk og folkehelse og livsmestring. Oppgavene skal skape rom for dypdykk ned i innholdet i de 12 tekstene, og åpne for samtale og refleksjon rundt tema som språk, identitet, fellesskap, utenforskap og livsmestring.