Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Avbildende tegn

Avbildende tegn handler om å utnytte visuelle ressurser slik at hjernen oppfatter det som sies som et «bilde» eller en «skisse» (Halvorsen, 2020). I eldre tegnspråklitteratur ble disse omtalt som proformer. Det er viktig å presisere at grunntegn ikke er avbildende tegn. Mange grunntegn har oppstått med utgangspunkt i hvordan vi kan håndtere ting eller med utgangspunkt i tings omriss. Eksempler på slike grunntegn er HAMMER, SKJE, HUS, BALL og så videre. Slike grunntegn må ikke forveksles med avbildende tegn, da avbildende tegn sier noe mer om referenten.

Avbildende tegn kan eksempelvis si noe om hvor fort man arbeider, hvilken form den konkrete referenten som man snakker om har eller hvordan den beveger seg.

Halvorsen deler avbildende tegn inn i ulike hovedgrupper. Her trekkes frem fire av disse: håndterer, omriss, erstatter og konstruert handling.

Håndterer er tegn som viser tilnærmet likt hvordan hånden slutter om en gjenstand og håndterer den (Halvorsen 2020). Ved å ta utgangspunkt i grunntegnet HAMMER vil størrelsen på bevegelsene, hastigheten, intensiteten og mimikken uttrykke på hvilken måte man hamrer.

Håndterer kan ligne på gester, som når man mimer. Talespråklige som ikke har noen kjennskap til tegnspråk, gjør naturlig mange slike gester som i tegnspråk er tegn. Det er viktig at elevene lærer at disse tegnene er en del av tegnspråkets byggesteiner, og at det ikke er en ren illustrering av det vi sier. Se utfyllende forklaring i Halvorsen (2020:44).

Omriss viser formen til en referent. I denne sammenhengen avbilder man for eksempel størrelsen på ballen ved hjelp av størrelsen tegnet man utfører med hendene. Man kan også variere tykkelser, høyder og retninger ved utførelsen av tegn.

Å lære om omriss er, på samme måten som for håndterer, viktig for den språklige bevisstheten til eleven. Eleven får kunnskap om hvordan man kan si noe om referentens størrelse/retning.

Erstatter er når hånden representerer en referent. For eksempel kan en pekehånd hvor pekefingeren peker oppover, representere en person. En flat hånd som ligger med håndflaten ned kan representere en bil, en bok eller en annen flat gjenstand.

Erstattere og den språklige bruken av dem er noe vi ikke uten videre finner igjen i det norske talespråket. Vi kan for eksempel ikke oversette det avbildende tegnet «bil som kjører bortover en svingete vei og oppover en bakke» med et ord eller uttrykk i talespråket. Opplæring i bruken av erstatter er dermed viktig for å forstå simultaniteten i tegnspråk. På denne måten høyner elevene språkkompetansen, og kan uttrykke seg godt på tegnspråk.

Mange elever som bruker tegnspråk i liten grad utenfor undervisningssituasjonen, bruker gjerne et tegnspråk som er preget av det norske talespråket. Å lære riktig bruk av håndterer, omriss og erstatter kan bidra til å tenke mer visuelt, og dermed uttrykke seg mer presist på tegnspråk. Elever som bruker tegnspråk i stor grad utenfor klasserommet, bruker kanskje disse byggesteinene ubevisst. Opplæring i dette vil da hjelpe dem i en bevisstgjøring av byggesteinene og kan bidra til mer korrekt og presis bruk av dem.

Konstruert handling er en egen gruppe avbildende tegn. Halvorsen (2020) omtaler konstruert handling som en måte å sitere en handling på. Når vi siterer en handling på tegnspråk, tenker vi oss inn i handlingen til karakteren vi siterer. Erfaring viser at bruken av konstruerte handlinger er mye større hos erfarne tegnspråkbrukere enn hos individer med talespråk som førstespråk. Dette kan komme av at konstruerte handlinger skiller seg i stor grad fra slik vi er vant til å uttrykke oss på talespråk. Mange støtter seg heller på talespråklig grammatikk i sin bruk av tegnspråk slik at tegnspråket får et norskspråklig preg. Ved å benytte konstruerte handlinger i større grad blir tegnspråk mer presist, effektivt, nært og levende.

Hel konstruert handling
Ved en hel konstruert handling viser man med hele kroppen at man siterer handlingen til den personen, dyret eller gjenstanden. I gammel litteratur har denne type konstruert handling ofte blitt omtalt som rollebytte/rolleovertagelse.

Redusert konstruert handling
Ved redusert konstruert handling bruker man det meste av kroppen for å sitere karakterens handling, mens blikket, den orale komponenten og en eller begge hendene uttrykker fortellerens perspektiv.

Subtil konstruert handling
Halvorsen (2020) beskriver dette som noe som nesten er «skjult til stede». En subtil konstruert handling er ofte ganske kort, og den omkringliggende teksten består av tegn med grunnformer. Disse subtile endringene av blikkretning, mimikk, kroppsholdning og/eller retning gjør teksten levende og mer informativ.

Side 16 av 27