Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Utforsk erstatter

Finn erstattere i tegnspråktekster:

  • Bruk gjerne eventyr eller fortellinger.
  • La elevene avlese teksten, og finne erstattere. Hvor mange finner de? Hvilke håndformer brukes? Hvordan brukes erstattere? Hva gjør det med teksten at det brukes erstattere?
  • Her kan oppgaven gjøres så enkel eller komplisert som man ønsker, ut fra elevens forutsetninger.

Øv på å bruke erstattere:

  • La elevene lage «proformfortellinger», hvor de skal lage hele fortellingen med bare en erstatter.
  • For eksempel en mann går fremover, går mot venstre, stopper og står, snur seg og går mot høyre, for så å gå tilbake til start. Dette kun ved å si tegnet MANN for så å bruke pekehånd for å illustrere hvor mannen går.
  • Elevene kan få en rekke med bilder å fortelle ut fra dersom de synes det er vanskelig å finne på fortellingen selv. Det viktigste er at de får øve på å bruke erstatter i tekstskaping.

Fokus på erstattere i egen tekstskaping:

  • Elevene kan få i oppgave å gjennomgå en tegnspråktekst de selv har skapt, med mål om å finne steder hvor de kunne brukt erstattere. Så kan de endre teksten og spille den inn på nytt.

Side 19 av 27