Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Utforsk håndterer

Finn riktig bilde:

  • Legg ut mange bilder, for eksempel av motorsykkel, hammer, brødkniv, nøkkel, bil, kaffekopp og så videre.
  • En gjør viser hvordan man håndterer gjenstanden på et av bildene, den andre skal peke på riktig bilde.

Utforsk tegnene:

  • Bruk gjerne de samme bildene, men utvid med for eksempel yrker eller ordbilder med verb.
  • Gjør tegnet for «hammer». Utforsk hvordan man kan bruke avbildende tegn til å danne ytringer om ulike måter å bruke hammeren på. Hardt, svakt, raskt, sakte, ta ut spiker med baksiden osv. Samtal om tegnenes funksjon i ytringene.

Utforsk tegnene (2):

  • Legg ut lapper med ulike verb (drikke, klippe, kjøre osv).
  • En elev trekker en lapp, og prøver å finne så mange ulike tegn for å vise verbet (drikke av en kopp, et glass, en flaske, med hendene fra en elv, drikke noe varmt osv).
  • Samtale rundt hvordan vi ved hjelp av ulike håndterere kan legge til mer informasjon til verbet.

Identifiser håndterer:

  • Avles en video (velg sjanger selv, tilpass nivå til eleven)
  • Eleven skal finne de tegnene i videoen som er håndterere.
  • Samtal rundt skillet mellom håndterer som grunntegn og som avbildende tegn.

Side 17 av 27