Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Utforsk konstruert handling

Øv på konstruert handling:

  • Gi elevene i oppgave å gjenfortelle korte dialoger eller fortelle ut fra bilder for å øve på å bytte mellom roller.
  • Øv på blikkretning, hoderetning og ansiktsuttrykk/følelse
  • Bytt på ulike karakterer, kanskje karakterene beveger seg i forhold til hverandre, kanskje karakterene endrer humør ut ifra hva den andre karakteren sier etc.

Oppdag konstruert handling:

Øk bruken av konstruert handling:

  • La elevene spille inn et eventyr eller en egenprodusert tekst. Så kan de se gjennom teksten og lete etter steder hvor de kunne tatt i bruk konstruert handling. Etterpå spiller de inn teksten på nytt. Dersom det er flere elever sammen, kan de med fordel se gjennom hverandres tekster og gi tilbakemeldinger på hvor det kan settes inn konstruert handling. Elevene kan også bruke egne tekster de har spilt inn tidligere til denne oppgaven.

Side 20 av 27