Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Utforsk omriss

Lag tegnbank:

  • La elevene komme med så mange tegn de klarer, som er omrissende tegn eller har sitt utspring i omriss. Lag en liste over alle tegnene de kommer på.
  • Elevene kan lage en video med alle tegnene de har funnet.
  • Elevene kan velge et antall av tegnene de har funnet, og lage en fortelling med dem. Spill gjerne inn på video, og lagre gjerne i BookCreator.
  • Husk å skille mellom omriss som grunntegn og avbildende tegn. Det kan være fint å samtale med eleven om dette.

Øv på omriss:

  • Gi elevene ulike tekster de skal oversette til tegnspråk, ved bruk av omriss. For eksempel med tegnet HUS: Hvit villa med ett plan og flatt tak. Gult gammelt trehus med spisst tak av bølget takstein

Side 18 av 27