Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Utforsk de ulike bøyene

Utforsk punktbøyer:

  • Velg setninger som involverer et tidspunkt der man kan snakke om før og etter.
  • Se på tegnspråktekster man har laget tidligere og analyser om man bruker punktbøyer eller om det bør legges til.

Utforsk listebøyer:

  • Finn bilder av ulike klesplagg. Spør eleven i hvilken rekkefølge eleven vil kle på seg plaggene. Eleven svarer ved bruk av listebøyer.
  • Finn en oppskrift. Snakk sammen om hvilken rekkefølge man bør bruke for å gjennomføre aktiviteten ved å bruke listebøyer.
  • Snakk om medlemmene i familien til elevene. Bruk listebøyer for å besvare spørsmål som: Hvem i familien lager mest middag? Hvem i familien er mest glad i å være ute? Hvem i familien er yngst? Etc…
  • Bruk listebøyer når man går gjennom planen for dagen/timen.
  • Oversett korte tekster fra norsk med bruk av listebøyer. Ta gjerne opptak og diskuter hva som skiller den skriftlige teksten fra den tegnede teksten.

Utforsk kart:

  • Lag en fiktiv reise i Norge der man snakker om hva man kan se på de ulike stedene.
  • Eleven kan lage en tekst fra en tidligere reise der eleven bruker kart.
  • Kims lek der byer er tatt bort fra et bilde (se PowerPoint)

Side 26 av 27