Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Øv på bruk av bøyer

  • Dersom det er flere elever i tegnspråktimen: Legg ut ulike bilder eller setninger, med baksiden opp. Alle bilder og setninger har ytringer som inkluderer ulike bøyer. Elevene har hver sin tur å trekke et bilde eller en setning, og så si ytringen på tegnspråk. De andre elevene skal avlese ytringen, og fortelle hvilken bøye eller hvilke bøyer som ble brukt.
  • Gi elevene i oppgave å lage en fortelling, gjerne ut fra et bilde. Ta med i rammene for oppgaven at det skal være minst to ulike bøyer i bruk i teksten. Elevene kan fremføre teksten fysisk eller spille inn på video. Hvis det er flere elever sammen, kan de gi hverandre tilbakemeldinger på tekstene.
  • Gi elevene i oppgave å se en tekst på tegnspråk. Du finner mange tekster til avlesning på for eksempel www.erher.no eller på elevkanalen. Elevene skal se teksten, og finne de ulike bøyene som blir brukt: Hvor blir bøyene brukt og hvilke bøyer er det snakk om? Hvis det er flere elever, kan de gjerne jobbe sammen.

Side 25 av 27