Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Håndformer

Håndform er en del av fonologien i tegnspråk, og en del av tegnets manuelle deler. Håndform beskriver hvordan hånden er formet ved utføring av et tegn.

Hånden kan ha en form der fingrene er knyttet sammen, eller en, to eller flere fingre kan ha en bestemt retning og form. Tegnets håndform er ikke tilfeldig, men svært ofte avgjørende for tegnets betydning (Vonen, 2020). Håndformens funksjon ser vi for eksempel i tegnene DU og DIN. Plassering, orientering og bevegelse er lik, det er kun håndformen som skiller tegnene fra hverandre. Et annet eksempel er VITE og TENKE.

Det er viktig at elevene utvikler en bevissthet rundt bruk av håndformer og dets betydning i tegnspråk. Når man skal starte med opplæring i tegnspråk er håndform en del av grunnlaget for videre forståelse for plassering, orientering og bevegelse.

Yngre elever og nybegynnere bør jobbe med å få kjennskap til ulike håndformer i norsk tegnspråk. Selv om en håndform ofte har fått navn etter bokstavtegnene i håndalfabetet eller talltegn, er det viktig at vi ikke fokuserer på bokstaven/tallet i innlæringen, men at fokuset ligger på håndens form.

Ved å skille mellom bokstavtegn og håndform, bevisstgjør vi elevene på det visuelle (tegnspråk) og ikke det auditive (talespråk). Snakker man for eksempel om b-hånd kan det være elever som tenker på ord som begynner med b-lyden (båt, bok, bil, blomst), mens de skal bevisstgjøres på tegn der b-hånd brukes (båt, bok, vegg, hylle osv.). Vi ser at noen tegn med b-hånd også starter med lyden b, men det er kun en tilfeldighet, og kan fremmes som akkurat det. Når du skal undervise i tegnspråk er det derfor viktig å visualisere med bilder. Bruker du stemme/ordbilder vil elevene raskt være påkoblet talespråket.

Her er bilder og videoer av noen vanlige håndformer. Hver video viser noen tegn ved bruk av den aktuelle håndformen. Det fins mange flere tegn for samme håndform og det kan være en god øvelse med å finne tegn gjennom tegnordboken, og klassifisere håndformer for ulike tegn som dere finner.

Side 3 av 27

Undervisningsmateriell

Her finner du undervisningsmateriell knyttet til håndformer (ppt)

Tegnjakten (erher.no) er et digitalt spill med håndformer. Her skal barna koble håndform, tegn og figur. Spillet er primært beregnet for barn i barnehagealder, men kan fint brukes av småskolelever.