Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Utforsk betydningen av håndform

Ta et utvalg grunntegn, for eksempel: TID, KJØRE, PÅ, MIDDAG, TEGN, SPISE, etc...

  • Hva skjer med tegnet dersom vi beholder plassering, orientering og bevegelse, men bytter håndform og eventuelt munnstilling?
  • La elevene utforske, diskutere og skrive ned eller fortelle om hva de finner.
  • Lag vitser der man bruker feil håndform slik at utsagnet får feil betydning.
  • Oversett setninger/tekster fra norsk til norsk tegnspråk, for så å si setningen på tegnspråk på nytt, men denne gangen kun ved å bruke en bestemt håndform. Prøv dette igjen med andre håndformer.
  • Drøft hva som kan skje hvis vi bruker feil håndform i et tegn når vi prater med noen?

Side 5 av 27