Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Lag og avles håndformfortellinger

La elevene lage håndformfortellinger med enkle regler. For eksempel:

  • Det er kun lov til å bruke en bestemt håndform, se eksempelet:
  • Fortellingen skal ha 10 tegn der håndformen er samme som når man teller fra 1-10. Start med tallet 1, som er pekehånd. Se eksempel:
  • Lag rim av håndformer. For eksempel ved å bruke dyr og deres håndform. Hva kan man si om dyret ved å bruke samme håndform? Se eksempel:

Avles fortellinger og jakt på håndformer

  • La elevene avlese en kort video og notere ulike håndformer de ser eller tell hvor mange ganger man ser en konkret håndform.
  • Samle ulike tegn i en bestemt håndform som eventuelt kan spilles inn i en håndformbok i BookCreator. Let i tegnordboken og/eller se ulike tegnspråktekster for å finne tegn som har samme håndform.

Side 4 av 27