Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Tips til aktiviteter med bestemt håndformhånd

Disse øvelsene kan gjøres med alle håndformene, men her brukes b-hånd som eksempel.

Finn tegn med b-hånd

  • Legg ut mange bilder av ulike gjenstander.
  • La elevene finne de bildene hvor b-hånd brukes for å produsere tegnet.
  • Lim bildene på et ark, med overskriften: «b-hånd».
  • Heng gjerne arket opp i klasserommet.

Finn tegn med b-hånd digitalt

  • Legg mange bilder av ulike gjenstander i et dokument.
  • La elevene finne de bildene hvor b-hånd brukes for å produsere tegnet, og kopiere dem.
  • Lim bildene i en bok i Book Creator, med overskriften: «b-hånd».
  • Film tegnet for hver gjenstand og sett inn ved hvert bilde

Mitt skip er lastet med

Lek «Mitt skip er lastet med» med en bestemt håndform. Man blir enig om en håndform, for eksempel B-hånd. Deretter sier en av deltakerne: "MITT SKIP Er-der ..." og velger noe som har tegn med B-hånd, for eksempel GUTT. Neste person sier den samme setningen, men velger et nytt tegn med samme håndform. Leken fortsetter til en person ikke klarer å finne et tegn med samme håndform.

Side 6 av 27