Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Øv med følelser

Følelser er et egnet tema for opplæring av faciale komponenter. Bruk lapper med bilder av ulike følelser, eller av tegn for følelser.

  • Bare ansikt

Legg ut lapper med ulike følelser, baksiden opp.

En elev trekker en lapp, og prøver å vise følelsen ved hjelp av bare ansiktet. Klarer de andre å forstå hvilken følelse det er snakk om?

  • Bare hender

Bruk de samme lappene som i oppgaven «bare ansikt». Pass på at elevene kan tegnene for alle ordene på lappene.

Eleven som trekker en lapp skal ha på seg en maske, som skjuler hele ansiktet eller bare munnen. Så gjøres tegnet med bare hendene. Klarer de andre å avlese tegnet uten å se ansiktet

  • Lappelek

Skriv ut to og to tegn på ark som brettes.

Elevene bytter lapper frem til et stopp-signal vises. Elevene åpner lappen, gjør tegnet, finner medeleven med likt tegn og paret setter seg ned. Det gjelder å ikke bli siste par som setter seg!

Dette kan deretter gjøres med maske for å øke vanskelighetsgraden.

  • Ulike måter å uttrykke seg på

På talespråk kan man si et og samme ord på mange måter ved bruk av variasjoner i stemmen. Man kan forsøke å si et enkelt ord på ulike måter ved å applisere endringer i stemmen. For eksempel kan man si ordet på en glad måte, en sint måte, en redd måte eller en skummel måte. Det samme kan man med tegnspråk, ved hjelp av ikke-manuelle komponenter.

La elevene trekke lapper med tegn/fraser, og gjøre tegnet ved å applisere. Samtal om hvordan det gir variasjon til uttrykkene.

Side 11 av 27