Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Øv med ulike synsvinkler

Snakk med elevene hvordan det å ta ulike perspektiver med kropp, hode og blikk effektivt viser hvem som snakker/gjør noe. Snakk gjerne om hvordan dette skiller seg fra talespråket, for eksempel der vi på talespråket sier «og så sa han, og så sa hun» og så videre.

La elevene øve på noen eksempler, for eksempel:

  1. En voksen og et barn snakker sammen. Den voksne må se ned på barnet og rette tegnene nedover. Barnet må se opp på den voksne og rette tegnene oppover. Følg med at barnet og den voksne retter tegnene mot hverandre, og ikke fra hverandre!
  2. Du står i en høy blokk og ser ut av vinduet på folk nede på gata. Du må vende blikket nedover og rette tegnene nedover.

Samtal med elevene om hvordan det er å avlese når vi bruker synsvinkel, og hvordan de synes det er å bruke synsvinkel i egne ytringer.

Spill rollespill med elevene, der de snakker sammen ut fra ulike posisjoner som høyt/lavt ut fra en bygning, sol-gulv, dyr og mennesker i ulike størrelser og aldre og så videre. Overdriv betydningen av blikkontakt i starten, det gjør det lettere å øve.

Tips: For litt større oppgaver kan elevene dramatisere eventyr som "Bukkene bruse". Dette eventyret har mange utfordringer med tanke på synsvinkel.

Side 14 av 27