Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Øv på blikkretning

La eleven stå i en ring der de skal kaste en ball til hverandre. De skal ikke snakke med hverandre, men en regel er å se på den man kaster til.

Første runde: Eleven som kaster oppnår øyekontakt med den som skal motta ballen, slik at denne vet at den skal ta imot.

Andre runde: Eleven som kaster oppnår øyekontakt med en elev, men kaster ballen til en annen – gjerne i motsatt retning. Klarer elevene likevel å unngå at ballen havner i bakken?

Tredje runde: Ballen legges bort, og elevene bruker bare blikket for å «kaste ball». Den som kaster ser mot den som skal motta ballen, og denne mimer at den tar imot.

Samtale etterpå om hvordan det fungerte, og hva som var vanskelig/let og hvorfor. Hvor mye har blikket å si for at vi skal forstå?

Side 13 av 27