Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Øv på setningstyper

  • Snakk med elevene om hvilke setningstyper vi har: Spørrende, benektende, bekreftende og så videre. Hvordan vet vi forskjellen på om noen spør oss om vi er glad eller om de forteller oss at vi er glade? Se gjerne på hvordan det fungerer på talespråket først, for å se forskjellen.
  • Gi så elevene tegnene til en setning, for eksempel DU og GLAD, JEG LIKE FISK eller andre setninger du finner på. Snakk om hvordan man sier tegnene med hendene i samme rekkefølge uansett hvilken setning man lager, og eksperimenter med hvordan øyne hode og overkropp bestemmer hvilken setningstype det blir.
  • Lag ulike setninger og avles hverandre. Forstår elevene hva slags setningstype de får?
  • Be elevene om å lage ulike setninger med hjelp av kun tegnene GLAD og DU ved å bruke ikke-manuelle komponenter for å si ulike setninger. Her kan elevene lage setninger som: Er du glad? Du er glad. Du er ikke glad. Er du ikke glad?
  • Gi elevene en liste med setninger som for eksempel: Du er sulten. Er du sulten? Du er jo sulten. Du er ikke sulten. Du er da sulten, du? Du er vel ikke sulten du? Du er absolutt ikke sulten. Deretter legger du lapper med de samme setningene foran elevene. En elev trekker en lapp og sier setningen ved hjelp av tegnene SULTEN og DU, samt ikke-manuelle komponenter. Den andre eleven ser på listen over setninger og gjetter hvilken setning medeleven uttrykte.

Side 12 av 27