Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Øv på avlesing, plassering i tegnrommet

  • Snakk med elevene om hva plassering i tegnrommet betyr. Kanskje passer dette også med tema preposisjoner i norskfaget?
  • Lærer beskriver et bilde og elevene skal tegne det læreren sier. Etterpå vises fasit: Havnet tingene på rett sted på arket? Eksempel: Avlesningsoppgave - lokalisasjon
  • Elevene får utdelt lapper i ulike farger. Lærer beskriver hvordan lappene skal ligge i forhold til hverandre, og elevene følger instruksjonene. Etterpå vises fasit. Eksempel: Øvelser i lokalisasjon.
  • Hvis elevene gjorde noen feil: Snakk om hva som gikk galt og hvordan man må tenke for å få det rett (ofte blir det feil med høyre og venstre).

Side 8 av 27