Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Tegnendring

Halvorsen beskriver hvordan munnbevegelser kan endre betydningen til avbildende tegn. På side 148 skriver Halvorsen: «Munngestene kan ha flere funksjoner. De kan uttrykke intensitet, visuell gradbøying. De kan uttrykke følelser og holdninger.» (Halvorsen, 2020:148). Tegnendring er avbildende tegn. Det er justeringer av tegn som endrer betydningen av tegnet. Vi beskriver kort de momentene Halvorsen har benyttet i sin bok:

Handlinger som varer ved

Tegn som beskriver en aktivitet som varer lenge, eller lengre enn forventet f.eks. fly, gå, løpe kan uttrykkes ved å holde tegnet eller gjenta tegnet og samtidig utføre en lang jevn utpust.

Endrer man et avbildende tegn – f.eks. gå ved å legge til sakte hoderisting + blikk som følger hodets retning + sakte bevegelser av tegnet, da blir betydningen gå rolig og kikke seg rundt.

Intensitet

Adjektiv kan endres ved å uttrykke intensitet. På tegnspråk trenger man ikke si “litt kaldt”, “kaldt” eller “veldig kaldt”. Det er nok å si “kaldt” med bruk av intensitet og ikke-manuelle komponenter.

Anstrengelse og glede kan eksempelvis uttrykkes med ansiktsuttrykk og åpen munn med sammenbitte tenner.

Hastighet og antall

Hastigheten man utfører tegnet eller gjentakelsene av tegnene kan si noe om antallet enheter, men også hvor fort eller hvor lenge man utfører en aktivitet. Halvorsen beskrive dette som punktuelle handlinger. I disse tegnene kommer ofte luftstrømmen ut som et kort støt.

Størrelse-mengde-lengde

Det sentrale her er oppblåste kinn for å vise at noe stort eller langt, mens innsunkne kinn og tungespiss uttrykker noe lite og kort. I tillegg til Halvorsen sine benevninger, har vi her lagt til tykkelse.

Tegnendring er en vesentlig del av tegnspråkets grammatikk og det kan anses i opplæringen som nivået etter avbildende tegn. Ved å lære elevene hvordan man endrer tegn blir tegnspråket mer simultant fremfor sekvensielt som talespråket.

I opplæringen kan det være lurt å reflektere over hva vi gjør med munnen og ansiktet når vi beskriver noe. Gjentagelse, intensitet og hastighet gir ulike betydninger, noe man kan reflektere rund ved hjelp av eksempler.

Side 21 av 27