Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Lag en «adverbfortelling» på norsk tegnspråk

  • Skriv en fortelling (eller bruk en ferdig fortelling), og plukk ut alle verbene. Be elevene om å finne på en tegnendring til hvert verb. La det gå på rundgang: En elev får første verb og endrer dette, neste elev får neste verb osv. Lærer skal så vise hele fortellingen med de verbene elevene har valgt.

Side 23 av 27

Tips

Hvis det er vanskelig å huske alle verbene kan man spille fortellingen inn på video, og så klippe inn elevenes bidrag i filmen.