Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Utforsk tegnendringer

  • Vi anbefaler å jobbe med en av gruppen tegnendring om gangen med elevene til å begynne med. Eksempelet under handler om handling som varer, men kan også brukes med de andre tegnendringene.
  • Samtale om hvordan vi viser at en handling varer over tid på tegnspråk. Bruk gjerne bilder som støtte til samtalen. La elevene prøve ut ulike verb, og hvordan de kan vise at de varer.
  • Gi elevene bilder de skal lage korte tekster til, hvor oppgaven er å vise en handling som varer. Tekstene kan filmes og lastes opp i for eksempel Book Creator. Kanskje klassen kan lage en felles bok om tegnendringer?

Side 22 av 27

Erfaring viser at elevene lettere holder fokus på tegnspråk hvis de får ta utgangspunkt i bilder og ikke skriftlig tekst.

Vær obs på endring av munnstilling fra grunntegnet