Til hovedinnhold

Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

Tegnspråkgrammatikk

I alle språk settes små enheter sammen til større enheter, for eksempel setninger eller ytringer. Tegnspråk bygges opp av manuelle og ikke-manuelle deler. Rolf Piene Halvorsen (2020) beskriver tegnets fem manuelle deler som håndform, plassering, retning, vridning og bevegelse. Ikke-manuelle deler kan være bevegelser med overkropp, hode, munn, kinn, øyne og øyebryn (Vonen, 2020). Her vil du få en nærmere forklaring på enkelte byggesteiner i tegnspråk, hvorfor det er viktig å gi opplæring i disse, samt konkrete tips til undervisningen.

De grammatiske elementene vi har valgt å konsentrere oss om, er valgt basert på erfaring fra undervisning i tegnspråk, samt ut ifra nyere litteratur. Det er forsket lite på norsk tegnspråk, så da bøkene Få øye på tegn (Halvorsen, 2020) og Norsk tegnspråk – en grunnbok (Vonen, 2020) ble utgitt, kom flere nye begreper i bruk til å beskrive språket. Vi har valgt å referere til begge disse bøkene i denne , men gjør oppmerksom på at vi ikke går i dybden på språkteorien. Vi bruker også noen begreper fra eldre litteratur. For en utfyllende beskrivelse av språket anbefaler vi å lese disse bøkene.

Anbefalt litteratur

Side 2 av 27