Til hovedinnhold

Tolking, hva er det?

En nettressurs om Krølle som møter tolk i barnehagen. Hvorfor har vi tolk, og hva er egentlig tolking?

Krølle er 4 år, og han har nedsatt hørsel. I barnehagen snakker de både tegnspråk og norsk. Det hender at Krølle er med på aktiviteter der det er tolk til stede. Sammen med Trude undrer han seg over hva som skjer og hva han kan gjøre når det blir litt vanskelig med tolk. Innholdet presenteres på norsk tegnspråk og norsk tale/skrift.

Forsiden
  1. Kategori: Hørsel, Norsk tegnspråk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Nettressurser, Bokmål, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk tegnspråk, tekst og tale
  3. Utvikler: Statped

Med denne ressursen kan du undre deg sammen med barna om språk, hva en tolk gjør, og hvordan samtaler kan være med tolk. På hver side er det tips til hva dere kan snakke om. På den siste siden har Krølle hele sju spørsmål han gjerne vil at dere skal snakke om. Han lurer blant annet på om han må se på tolken hele tiden? Kan han spørre tolken om noe? Hvor skal han se når han selv snakker?

For å forstå hva tolking er, må barna først få en forståelse av hvorfor en skal involvere en tolk. Bruk litt tid på å reflektere rundt de spørsmålene som er foreslått på første side. Hva vet barna om språk, og har de erfaring med ulike språk? Bruk tid på spørsmålene, og finn ut om barna har erfaring med tolk, eller om de har noen tanker rundt tolking før dere går videre.

På de neste sidene tematiseres tolking, og dere får se eksempler fra praksis.

Ressursen er utviklet av Statped for Norges Døveforbund med støtte fra Stiftelsen Dam