Til hovedinnhold

Trist og redd - Glad og modig.

Livet er ikke alltid så lett. Mange mennesker har psykiske vansker i kortere eller lengre perioder i løpet av livet. Døve får de samme psykiske vanskene som hørende. Informasjon kan gjøre det lettere å leve med vanskene og det kan bli lettere å be om hjelp.

Omslag
  1. Kategori: Hørsel, Voksne, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  2. Språk: Tegnspråk og norsk tale
  3. Utgiver: Statped
  4. Utvikler: Samarbeidsprosjekt mellom Conrad Svendsen Senter og Statped

"Trist og redd - Glad og modig" gir, på en enkel og forståelig måte, informasjon om depresjon, angst, psykose og personlighetsforstyrrelser og bruk av tolk i terapi. Det gis informasjon om behandlingsmuligheter og hvordan det er mulig å hjelpe seg selv.
Passer for voksne døve med eller uten særskilte vansker.
Den vil også være aktuell for pårørende og fagfolk som arbeider med døve. Spilletid ca 3 timer og 55 min

Samarbeidsprosjekt mellom Conrad Svendsen Senter og Statped med finansiering fra Helse og rehabilitering.