Til hovedinnhold

Personlige taktile bøker

Taktil sans

Når vi snakker om taktil sans i denne ressursen mener vi den informasjonen du får gjennom noe du kjenner på med hendene, ved bruk av fingrene, fingertuppene eller hele hånden. Taktil sans er en nærsans, som gir informasjon om det du kan kjenne på og er i umiddelbar nærhet av.

To barnehender som holder to ulike skjell, ett i hver hånd. Sand på bakken

Gjennom synet kan du raskt finne ut hvor boken er, formen og størrelsen på boken, hva tema for boken er, og om du syns den ser interessant ut. Alt dette kan du innhente informasjon om ved å kaste ett blikk på boken. Synssansen er en motivator som kan bidra til leselyst.

Bibliotek med hyller og mange bøker. Ett stort teppe på gulvet. En trapp i hjørnet

Når du ikke kan innhente informasjon gjennom synssansen vil det være tidkrevende å få et overblikk over det man blir presentert for. Når du må ta i bruk taktilsansen for å utforske og få informasjon over et rom vil det ta lang tid å få et overblikk over rommet. Det krever at barnet må utforske bit for bit med taktil sansen for å få et helhetlig bilde av rommet. Et seende barn danner seg raskt et overblikk.

Side 3 av 19