Til hovedinnhold

Arenamodellen - En veiledningsmodell

Artikkelen beskriver og evaluerer Arenamodellen. En veiledningsmodell rettet mot nettverket til barn med store og sammensatte funksjonshemminger.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Artikler, Bokmål, Tidlig innsats, Lærevansker og utviklingshemming
  2. Format: PDF
  3. Forfatter: Håvar Grøttland og Sidsel Romhus (2006).

Bakgrunn for prosjektet er å ivareta barn med store funksjonsnedsettelser og deres nettverk slik at disse får dekt sine hjelpebehov bedre enn i dag. Formålet er å gi deltakerne kunnskaper og muligheter til å utnytte sitt eget potensial bedre slik at barnet de har eller arbeider med, får en bedre livskvalitet.