Digitale tankekart som visuell støtte | www.statped.no

Digitale tankekart som visuell støtte

Digitale tankekart som visuell støtte

På Mo ungdomskole i Mo i Rana brukes digitale tankekart til å strukturere fagstoffet og som visuell støtte i undervisningen.

Fakta om video

Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Filmer (video), Erfaringsfilmer, Læringsstrategier, Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Med digitale tankekart som Inspiration Maps, kan fagstoff struktureres ved hjelp av lyd og bilde og gir mulighet for å gjentagelser og repetisjon. På Mo ungsomskole har de erfart at digitale tankekart er et inkluderende verktøy som åpner opp for deltagelse og gir økt læringsutbytte. I tillegg til å være et godt redskap for å aktivere forkunnskaper, er digitale tankekart som presentasjonsverktøy med på å synliggjøre elevens kunnskap gjennom lyd og bilder.

Ved å dele gjennom skytjenester blir tankekartet tilgjengelig for eleven, hjem og skole. Det kan da brukes for å fortelle hva de gjør på skolen og til videre arbeid i undervisningen.

Utprøving og testing av alternative kommunikasjonsformer og teknologi er et sentralt mål i prosjektet «Vi sprenger grenser». Bruken av nettbrett på Mo ungdomskole i Mo i Rana har vært en del av dette.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!