Født for tidlig | www.statped.no

Født for tidlig

Filmen «Født for tidlig» er et møte med tre familier med for tidlig fødte barn i ulik alder. Gjennom foreldrenes ærlige refleksjoner får vi innblikk i livet på innsiden og hva det vil si å leve med et prematurfødt barn.

Fakta og tilgjengelighet

en stor og en liten hånd

Kategori: Sammensatte lærevansker, Spedbarn, Filmer (video), Bokmål, Tidlig innsats, Brukerhistorier, Statpeds ressurser, Video (kjøp/leie)

Språk: Bokmål

Utgiver: Statped

Hvert år fødes om lag 180 ekstremt premature barn i Norge (født før 28. svangerskapsuke). Det settes inn store ressurser i helsevesenet for å redde for tidlig fødte barn. Medisinske framskritt skaper stadig nye muligheter. Hvordan oppleves det å få et prematurfødt barn? Hva når tiden på sykehuset er over? Og hva når barnet kommer i barnehage- og skolealder? Mange foreldre med for tidlig fødte barn opplever en strøm av spørsmål, usikkerhet og et sug etter informasjon.

I denne filmen møter vi tre familier med for tidlig fødte barn, i litt ulike faser.

Noah ble født i uke 26. Vi følger familien fra sykehuset og hjem i sin egen stue og får del i deres egne refleksjoner underveis. Vi møter også Lasse (3 år) som er begynt i barnehagen. Han har strevd noe med motorikk, språk og det sosiale, men med god oppfølging ser det ut til å være fin framgang. Anikken (8 år) som går i 2. klasse er den tredje. Hun er ei aktiv jente som klarer seg bra. Filmen inneholder også intervjuer med noen av de fremste fagfolkene i Norge på området, bl.a. professorene Saugstad og Markestad.

Sammen med filmen følger det også en ressurspakke med artikler, videointervjuer, henvisning til fagstoff m.v. beregnet på de som ønsker mer informasjon.

Det å få et for tidlig født barn er en stor utfordring for foreldre. Denne filmen gir innblikk i noen erfaringer og et møte med foreldre som har vært gjennom det. Dette kan være nyttig erfaringsbasert kunnskap både for andre foreldre så vel som fagfolk i hjelpeapparatet.

Presseklipp

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!