Til hovedinnhold

Gone Home - en interaktiv fortelling

Gone Home er en interaktiv spillnovelle som kan brukes som erstatning for mer tradisjonelle tekster.

Logo: Gone Home - hus om natten med lys i ett vindu
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Nonverbale lærevansker, Autismespekter, AD/HD, Samfunnsfag, KRLE, Engelsk, Norsk, Videregående, Voksne, Apper/programvare, Mac, Windows, Digitale spill, Underholdningsspill
  2. Utvikler: The Fullbright Company

I Gone Home er du en 19 år gammel jente som nettopp har kommet tilbake til foreldrenes hjem etter et år i utlandet. Hun gleder seg til å treffe foreldrene og søsteren sin, men huset står tomt. Din oppgave er å finne ut av hva som har skjedd med familien din, og samtidig finne ut av gamle familiehemmeligheter.

Gone Home er et førstepersons oppdagelsesspill hvor du interagerer med omgivelsene dine. Spillet er enkelt i bruk, og det er i liten grad utfordrende å nå spillmålene. Av den grunn er dette et spill som kan egne seg for å spille selv, eller i små grupper.

Spill i skolen

Programmering for barn med særskilte behov