Til hovedinnhold

IVAS Digital

IVAS Digital er et informasjons- og kommunikasjonsverktøy som er tilpasset personer med autisme og IQ innenfor normalområdet.

Forside- IVAS
 1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Statpeds ressurser
 2. Språk: Bokmål
 3. Format: Digitalt
 4. Utgiver: IVAS har tidligere vært utgitt av Statped (2009, 2012 og 2015). IVAS 2022 er revidert og utgitt av SPISS.
 5. Forfatter: Unni Andersen og Ellen Kleven

Hovedformålet med informasjonsverktøyet IVAS er å finne hva personen selv opplever som betydningsfullt for å ha en god og meningsfull skolehverdag/arbeidsdag.

IVAS består av to deler:

 1. For elever fra og med 4.trinn og ut videregående skole
 2. For voksne som skal ut i videreutdanning og/eller arbeid.

Konkretiseringsmaterialet i IVAS består av en «pyramide» som utgjør en gradert skala fra 1 til 6 og brikker/ordkort til 9 kategorier for hver av delene.

Kategoriene er:

 1. Skoleaktiviteter/fag eller Mitt syn på arbeid/studie
 2. Arbeidsmåter
 3. Læringsstil
 4. Organisering, struktur og forutsigbarhet
 5. Stress
 6. Sosial samhandling
 7. Sosial forståelse
 8. Selvstendighet
 9. Autisme

IVAS digitalt består av:

 • Manual med bakgrunnsteori og intervjuguide
 • Exelskjema for digital bruk, skoledel og studie/arbeid-del
 • Skåringsskjema i Word for notering, skoledel og studie/arbeid-del
 • Oversikt over inngangsspørsmål til alle kategorier i begge deler
 • Rapportmal
 • Utskrivbare ordkort til skoledel og studie/arbeid-del
 • Utskrivbare pyramideplakater, en i A3 format og en i 2xA4 format
 • Instruksjonsvideo på 35 minutter om bruk og tolkning av IVAS DIGITAL

Dette får du tilsendt på mail

Hvem kan gjennomføre kartleggingen?

IVAS er primært utviklet til bruk for rådgivere i PPT, NAV, yrkesrådgivning, Habiliteringstjeneste, BUP og Statped. Lærere som har kompetanse på ASF vil også ha god nytte av å bruke IVAS, gjerne i samarbeid med kvalifiserte personer som PPT. Det er ikke krav om formell godkjenning for å benytte IVAS. Det er allikevel viktig at du har god kjennskap til kartlegging og nevroutviklingsforstyrrelser for å gjennomføre IVAS-samtalen. Det er også en forutsetning at du bygger relasjon til eleven først, og søker å sikre at eleven er trygg, komfortabel og godt forberedt på det som skal skje. I tillegg må du kunne tilpasse kartleggingen til den enkelte elev.

Her finner du også notatskjema og rapportmal om IVAS (spiss.no).