Til hovedinnhold

IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy

IVAS Digital er et informasjons- og kommunikasjonsverktøy som er tilpasset personer med Asperger syndrom.

Forside- IVAS
 1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Statpeds ressurser
 2. Språk: Bokmål
 3. Format: Digitalt
 4. Utgiver: IVAS har tidligere vært utgitt av Statped (2009, 2012 og 2015). IVAS 2019 er revidert og utgitt av SPISS.
 5. Forfatter: Unni Andersen og Ellen Kleven

Hovedformålet med informasjonsverktøyet IVAS er å finne hva personen selv opplever som betydningsfullt for å ha en god og meningsfull skolehverdag/arbeidsdag.

IVAS består av to deler:

 1. For elever fra og med 4.trinn og ut videregående skole
 2. For voksne som skal ut i videreutdanning og/eller arbeid.

Konkretiseringsmaterialet i IVAS består av en «pyramide» som utgjør en gradert skala fra 1 til 6 og brikker/ordkort til 9 kategorier for hver av delene.

Kategoriene er:

 1. Skoleaktiviteter/fag eller Mitt syn på arbeid/studie
 2. Arbeidsmåter
 3. Læringsstil
 4. Organisering, struktur og forutsigbarhet
 5. Stressfaktorer
 6. Sosial samhandling
 7. Sosial forståelse
 8. Selvstendighet
 9. Asperger syndrom (AS)

Materialet er tilrettelagt slik at personen som blir intervjuet kan kompensere for sine vurderingsvansker ved å bruke denne skalaen på en konkret måte. Permen inneholder foruten ordkort og pyramide, notathefte for barn/ungdom og for voksne, samt rapportmal og en teoridel.

Materiellet kan fint brukes med personer med andre utfordringer enn autisme/Asperger, dersom man unnlater å bruke kategori nr. 9.

Hvem kan gjennomføre kartleggingen?

IVAS er primært utviklet til bruk for rådgivere i PPT, NAV, yrkesrådgivning, Habiliteringstjeneste, BUP og Statped. Lærere som har kompetanse på ASF vil også ha god nytte av å bruke IVAS, gjerne i samarbeid med kvalifiserte personer som PPT. Det er ikke krav om formell godkjenning for å benytte IVAS. Det er allikevel viktig at du har god kjennskap til kartlegging og nevroutviklingsforstyrrelser for å gjennomføre IVAS-samtalen. Det er også en forutsetning at du bygger relasjon til eleven først, og søker å sikre at eleven er trygg, komfortabel og godt forberedt på det som skal skje. I tillegg må du kunne tilpasse kartleggingen til den enkelte elev.

Her finner du også notatskjema og rapportmal om IVAS (spiss.no).