Til hovedinnhold

KAT-kassen

Samtaleverktøy som strukturerer samtaler med barn og unge som har behov for støtte til å uttrykke seg konkret om tanker, følelser og adferd.

Logo: CAT med en sirkel rundt
  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, Autismespekter, AD/HD, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Apper/programvare, Kognitive ferdigheter, Sosiale ferdigheter, Web
  2. Systemkrav: nettleser
  3. Utvikler: Cat-kit

KAT-kassen er et metodisk verktøy som visualiserer og konkretiserer ulike områder knyttet til følelser, tanker og adferd. Dette materiellet er utarbeidet for å støtte samtaler med barn og unge med mål om å øke selvinnsikten og deres sosiale ferdigheter. Funksjonene i kassen innebærer blant annet visualisering av tid og relasjoner og hvordan kroppen påvirkes av våre følelser. I tillegg visualiserer flere funksjoner hvordan tanker, følelser og adferd påvirkes i sosiale situasjoner. Verktøyet kan brukes av foreldre, lærere eller andre fagfolk i samtaler med barn, hvor det sentrale er å utvikle selvforståelse, forståelse av andre og hensiktsmessige tanke- og handlingsstrategier. Tilpasninger for det enkelte barns utviklingsnivå er sentralt for denne metodikken. KAT-kassen finnes både i trykt versjon og som web-app på ni forskjellige språk, deriblant norsk.

På nettsidene til utviklerne kan du lese mer om de ti funksjonene og se demonstrasjonsvideo for hver funksjon.