Til hovedinnhold

Matematikkvansker-teori og tiltak

Veilederen beskriver en modell for utredning og tiltak om matematikkvansker og hvordan arbeidet i hjelpeapparatet kan organiseres.

Et barn måler med linjal på et ark.
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Veiledere
  2. Format: Hefte
  3. Utgiver: Pedlex, 2021
  4. Forfatter: Sigrid Nygaard og Marianne Akselsdotter

Denne veilederen skal bidra til å videreutvikle utrednings- og tiltakskompetansen i skolen og PP-tjenesten. Utrednings- og tiltaksmodellen som beskrives i veilederen kan anvendes på elever i grunnskolen og videregående opplæring, men også ansatte i barnehager og andre interesserte kan ha nytte av den. Veilederen beskriver roller og ansvarsfordeling mellom skolen, PP-tjenesten, Statped og spesialisthelsetjenesten når det gjelder saksarbeid.