Mer, ja, få | www.statped.no

Mer, ja, få

Elevene med de største funksjonehemningene har få uttrykk å kommunisere med. Hefte med eksempler og tips om enkle, kommunikative uttrykk rettet mot disse elevene. 

Fakta og tilgjengelighet

Omslaget til "Mer ja få", en person som snur seg og smiler til en annen

Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Bøker/hefter, Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser

Språk: Norsk

Format: PDF

Utgiver: Statped

Klikk her for å laste ned "Mer" "Ja" "Få"- eksempelsamling med fokus på opplæring i enkle ekspressive uttrykk hos barn, unge og voksne med alvorlig og dyp utviklingshemming [pdf].

Heftet, som heter "Mer" "Ja" "Få" for å illustrere de grunnleggende kommunikasjonsuttrykkene, er tenkt som et hjelpeverktøy til de som arbeider med de svakeste elevene.

Heftet har som siktemål å gi leserne praktiske ideer, beskrive mulige framgangsmåter og inspirere til opplæring i enkle alternative uttrykksformer.

For mennesker med store kommunikasjonsvansker vil enkle kommunikative uttrykk inngå som avgrensede, men likevel viktige elementer i dagliglivets samtaler. Til tross for at der er små og avgrensende ,er de både meningsskapende og inngår i kommunikasjonsstrømmer bestående av både intensjonelle og ikke-intensjonelle budskap.

Også til bruk i skolen

Uttrykksformene beskrives i en rekkefølge som strekker seg fra enkle signalfunksjoner fram til kommunikasjon ved bruk av symboler og databaserte hjelpemidler.

I skolesammenheng kan uttrykksformene tenkes å inngå i et pensum for kommunikasjonsopplæring. Eksempelsamlingen er bygd opp rundt et utvalg uttrykksformer og et utvalg eleveksempler, og er ikke ment å være en utfyllende framstilling av området intensjonell ekspressiv kommunikasjon. Enkelte eksempler involverer bruk av hjelpemidler, - andre ikke.

Heftet er fra 2006, og er skrevet av Espen Ursin, Svein Lillestølen og Knut Slåtta.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!