Til hovedinnhold

Opplevelser som teller

En film om arbeid med matematikk i barnehagen. Former, mønstre, flater og tall – matematikk finnes rundt oss overalt – også i barnehagen. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter kan barnehagen legge til rette for at barns første erfaring med matematikk blir en positiv opplevelse.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Barnehage, Filmer (video), Tidlig innsats, Statpeds ressurser, Video (kjøp/leie)
  2. Språk: Norsk
  3. Utvikler: Statped, 2007.

«Opplevelser som teller» er en film som gir innblikk i temaet og viser eksempler på hvordan to barnehager jobber. Den kan brukes som utgangspunkt for diskusjon omkring fagområdet på personalmøter, på foreldremøter med videre.

Konkret møter vi barn, førskolelærere og foreldre ved Lyngtua barnehage i Lyngdal og Solsletta barnehage i Vennesla. Vi møter Jakob (4) som stortrives når han får være med å dekke bord, telle tallerkener og se på mønster. Dina (4) går i naturbarnehage som bruker naturen som arena for matematisk oppdagelsesjakt. Kristina (5) er snart klar for å begynne på skolen og er opptatt av priser og hva ting koster. Gjennom besøk på butikken gjør de konkrete erfaringer. Sander (3) er mest opptatt av lekene sine, og undersøker hvilken form de har.

Matematikk er ikke lenger bare et fag i skolen, men noe som også barn i førskolealder møter hver dag. I «Rammeplanen for barnehagen» legges føringer for hva barna skal gjøre erfaring med. Matematikk skal være en naturlig integrert og selvfølgelig del av det man arbeider med i barnehagen.

Mange førskolelærere gir uttrykk for at de føler seg usikre på fagområdet og ønsker å lære mer om hvordan de kan arbeide med matematikk. Matematikk i barnehagen handler om å la barn leke seg til noen erfaringer og møte barn på deres naturlige initiativ. Moro med tall, eksprimentering med former og nysgjerrighet på mønster har en egenverdi som en del av barnehagehverdagen. På lengre sikt vil kanskje disse grunnleggende erfaringene også virke forebyggende på matematikkvansker i skolealder.