Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk av apper i matematikk

Bruk av apper i matematikkundervisningen kan være et godt lærings- og inkluderingsverktøy. Ulike funksjoner i appene kan bidra til å konkretisere det abstrakte, kunne gjøre individuelle tilpasninger, tilrettelegge for tilleggsvansker og være et supplement til andre innlæringsmetoder.

Verktøyapper med matematiske funksjoner

Verktøyapper laget for å arbeide med matematiske handlinger inneholder flere funksjoner som bidrar til å kunne tilrettelegge for læring for elever med matematikkvansker. Med verktøyapper menes apper der funksjonene fungerer som verktøy for å produsere eget innhold.

  • Figurer av ulike typer bidrar til visuell støtte og konkretisering av de matematiske handlingene.
  • Utregninger og andre handlinger kan du gjøre på samme flate som figurene. Det du jobber med er samlet. Det gjør det lettere å skifte mellom utregning og bruk av figurene uten å «miste tråden».
  • Individuell tilpasning av nivå og arbeidsmåte.
  • For elever som vegrer seg for å bruke konkretiseringsmateriell fordi de ikke vil skille seg ut eller andre grunner, kan nettbrett og denne type apper være et fint alternativ.
  • Apper til støtte i undervisningen kan også være en måte å variere arbeidsformer på og tilrettelegge for elever som strever med finmotorikk og bruk av blyant og viskelær.

Andre verktøyapper

Med denne type apper kan du gjøre individuelle tilpasninger og legge til rette for læring gjennom å:

  • Bruke arbeidsmåter som krever fysisk utfoldelse blant annet praktiske oppgaver, rebus, skuespill.
  • Ta i bruk lese- og skrivestøtteverktøy i matematikk
  • Bruke funksjoner som bilde, film og lyd som gir auditiv og visuell støtte.
  • Appellere til ulike arbeidsmåter og produsere blant annet film, bok, og skuespill.
  • Bruke appene som presentasjonsverktøy for alle elever og lærere, men spesielt for elever som trenger alternativer til muntlige presentasjoner.

Som et tillegg til nivåtilpasninger, andre læremidler og arbeidsformer kan bruk av nettbrett og apper tilrettelegge for individuelle tilpasninger, visuell og auditiv støtte, struktur, alternativ til blyant og viskelær.

Pedagogisk bruk av funksjoner på nettbrettet

På iPaden og flere andre nettbrett kan du gjøre forskjellige tilpasninger i innstillinger under Tilgjengelighet. Visuelle og auditive tilpasninger kan også gjøres på forskjellige måter i verktøyapper. Disse tilpasningene gjør at mange verktøyapper nettbrett er gode verktøy å bruke for å tilrettelegge for læring for alle elever, men spesielt for elever med særlige behov. Knyttet til matematikk kan det dreie seg om matematikkvansker eller andre behov knyttet til en vanske du må tilrettelegge for i matematikkundervisningen.