Til hovedinnhold

Myhre matematihkkakárten vuođđo- ja joatkkaskuvlii

Kartlegging i matematikk på grunnskole- og videregåendenivå med kopieringsoriginaler, fasit og lærerveiledning.

Forside kartleggingsprøve
  1. Kategori: Matematikkvansker, Matematikk, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Kartleggingsmateriell, Nordsamisk
  2. Språk: Nordsamisk
  3. Pris: 320 kr
  4. Format: Arbeidsark, fasit og lærerveiledning
  5. Utgiver: Høgskolen i Akershus, 2013. Revidert 2018.
  6. Forfatter: Forfattere: Elisabeth Kolbjørnsen, Kari Kolbjørnsen, Jorunn Strømme og Pia Thoresen Samisk oversettelse: Tor Persen, Kirsten Wirkola og Anne Dagmar Biti Mikalsen

Kartleggingsprøve i matematikk på nordsamisk, beregnet på barn og unge i grunnskolen og videregåendeskole. Prøven er laget slik at den kan benyttes i en hel gruppe eller individuelt i tilpasset undervisning. Mappen inneholder arbeidsark med ulike arbeidsoppgaver, fasit og veiledning for lærere. Veiledningen for lærere forklarer hvordan en kan benytte denne prøven på ulike måter.

ISBN : 9788248800385