Til hovedinnhold

Samtaleguide om barnets morsmål

Verktøy for barnehager til bruk i foreldresamtaler for å få kunnskap om flerspråklige barns språkutvikling.

Et barn og en voksen som holder papirfirurer i hendene, sittende ved et bord
 1. Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Flerspråklighet, Bøker/hefter, Bokmål, Tidlig innsats
 2. Språk: Norsk
 3. Format: PDF
 4. Forfatter: Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Espen Egeberg, Statped.

Å uttrykke seg på flere språk kan være vanskelig for minoritetsspråklige barn. En samtale mellom barnets foreldre og barnehageansatte kan være til hjelp for barnet i språkutviklingen.

Når pedagoger ser grunn til bekymring for barns språkutvikling, er det viktig å tilrettelegge for å støtte barnets forståelse, bruk og utvikling av språket. Foreldre kan gi informasjon om barns erfaringer og ferdigheter knyttet til hjem og morsmål. Dette kan barnehagen benytte og bygge videre på̊ i pedagogisk arbeid.

Samtaleguiden (udir.no) gir informasjon om

 • hvordan barnehagen best mulig kan støtte og inspirere barn til å være språklig aktive
 • vurdering av barnets samlede språkkompetanse og språkutvikling

Guiden inneholder

 • en beskrivelse av hvordan samtalen bør gjennomføres
 • skjema med spørsmål med veiledende kommentarer til pedagogen

Spørsmålene i guiden er gruppert i fem temaer:

 1. Bakgrunn
 2. Aktivitet og kommunikasjon
 3. Tidlig utvikling
 4. Forståelsen av morsmålet
 5. Bruken av språket

Hensikten med samtaleguiden er å gi barnehagen et verktøy til bruk i foreldresamtaler, for å få mer kunnskap om flerspråklige barns språkutvikling. Foreldrene er en viktig kilde og verdifull kunnskap om barnets tidlige språkutvikling i morsmålet sitt. En god samtale med foreldrene kan danne grunnlag for et godt foreldresamarbeid om barnets språk, både på norsk og morsmål.