Til hovedinnhold

Skravlebøtter og dagdrømmere

"Skravlebøtter og dagdrømmere" er rapporten fra et pilotprosjekt om jenter og ADHD fra 2004.

Forside - skravlebøtter
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: Statped,2004

Rapporten "Skravlebøtter og dagdrømmere" viser at mange av de 10 jentene som deltok i prosjektet viste tilstrekkelig trassatferd til å oppfylle kriteriene for trasslidelsen Oppositional Defiant Disorder (ODD), og de hadde mer vansker hjemme enn på skolen.

Det var imidlertid svært lite av den utagerende atferden som kunne knyttes til mer alvorlig, regelbrytende atferd som Conduct Disorder. Jentene var ikke ondskapsfulle eller hevngjerrige, og plaget eller forulempet heller ikke andre bevisst. Alle de andre vanskene som jentene viste, kan oppfattes som ”typisk for jenter”, og er vansker som man tror kan forsvinne av seg selv, som for eksempel vansker knyttet til søvn, kropp, selvfølelse og humørsvingninger. Flere av jentene hadde dysleksi, matematikkvansker og prestasjonsangst, og var redde for å skille seg ut fra de andre elevene.

AD/HD hos jenter forklares som andre typer vansker

På bakgrunn av resultatene i prosjektet antas at jentenes oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker har blitt forklart som fagvansker, lese- og skrivevansker og atferdsvansker som følge av manglende grensesetting, eller at hyppig lærerskifte kan ha gjort at problemene ikke har blitt observert over tid. Foresattes bekymringer har ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt på alvor.

At vanskene kan ha blitt forklart med andre ting enn vansker knyttet til AD/HD, i tillegg til at atferd som oppfattes som alvorlig og brysom i skolen er mest vanlig hos gutter, kan muligens forklare at jenter ikke henvises hjelpeapparatet.

Medisinering syntes å gi positiv effekt

Rapporten viser til noen iverksatte tiltak som resultater av utredningen, bl.a. ulike medisinske, pedagogiske og familierettede tiltak, samt tiltak rettet direkte til jenta. Alle de 10 jentene i pilotprosjektet ble prøvet med medisiner og hadde god effekt av disse.