Til hovedinnhold

Sosiale historier som metode

Boken tar for seg mennesker med ulike grader av vansker med å forstå og handle hensiktsmessig i sosiale situasjoner. For mange av disse vil det å bruke sosiale historier kunne bidra til at de forstår og takler situasjonene bedre.

Forside Sosiale historier - figur holder puslespillbrikke
  1. Kategori: Syn, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Tourettes syndrom, AD/HD, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Lærevansker og utviklingshemming
  2. Utgiver: Kommuneforlaget
  3. Forfatter: May Nyheim, Kari Tangvold, Med Beghdadi og  Nils Kaland

En sosial historie er en kort fortelling om en sosial situasjon og en sosial handling. Dette kan være å rekke opp hånden i et klasserom, eller å vente på tur til å snakke. Det kan også være beskrivelser av hva en kan gjøre når en skal leke med andre barn, hvordan en skal oppføre seg når en skal spise i kantina eller handle i butikken. Historiene øves på og læres i forkant av aktiviteten.

Boken beskriver hvordan man metodisk kan bruke sosiale historier overfor barn, ungdom og voksne med autisme og synshemninger, men personer med andre vansker som for eksempel atferdsproblemer, psykisk utviklingshemning eller lærevansker vil også kunne ha nytte av sosiale historier.

Du får kjennskap til hva en sosial historie er, samt hvordan de lages og tilpasses individuelt. I tillegg får du mer enn 200 konkrete forslag til sosiale historier, inndelt i 16 kategorier. Metoden krever få ressurser, og er enkel å bruke. Bokens målgruppe er spesialpedagoger, lærere, barnehagelærere, psykologer og miljøarbeidere. Foreldre/foresatte vil også kunne ha glede av boken.