Til hovedinnhold

Tegne Regne Prøven

Tegne Regne Prøven er en matematikktest for 5. klassetrinn.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Mellomtrinnet (5.-7.), Kartleggingsmateriell
  2. Pris: Gratis
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped. 2008.
  5. Forfatter: Psykolog Svein Nymoen og spesialpedagog Jorunn Grøholt i Statped, lærer Annie Selle fra Fetsund, cand.paed.spes. Rune Aigeltinger ved PPT Vestfold og instituttleder Marit Holm ved Institutt for spesialpedagogikk.

Tegne Regne Prøven kan brukes som grunnlag for å vurdere hvordan elevene har oppfattet teksten i en matteoppgave, hvordan de organiserer informasjonen og hvordan de løser selve utregningen. Oppgavene går ut på at elevene skal løse tekstoppgaver ved hjelp av tegning.

Kartleggingsmateriellet har fokus på forståelse. Elevens besvarelse gir læreren mulighet for å få innsikt i hans tankeprosesser, det vil si i hvilken grad eleven har vist forståelse ved løsning av matematikkoppgavene. Dette gjøres ved at eleven får i oppgave å forklare hvordan han ville løst forskjellige matteoppgaver, slik han ville tegnet og forklart det for en førsteklassing.

Tegne Regne Prøven er ment brukt midt i skoleåret på 5. trinn, men kan brukes når som helst etter at elevene har fått opplæring i de fire regneartene, det vil si fra 4. klassetrinn og oppover. Prøven kan både brukes som en klasseprøve og for mindre grupper eller enkeltelever. Alle lærere med ansvar for matematikkundervisningen kan administrere prøven.

Tegne Regne Prøven består av et elevhefte + en lærerveiledning. Lærerveiledningen inneholder en kort veiledning, kopiorginaler av skåringsarkene og eksempler på hvordan man skårer.