Til hovedinnhold
Viser 181–200 av 334 treff.
Velg visningsmodus
 • Forside med fire mennesker som sitter rundt et bord.

  CETI - spørreskjema for nærpersoner(Kartleggingsmateriell)

  CETI er et måleredskap som er laget for å måle (kvantifisere) endringer i den afasirammedes daglige kommunikasjon.

 • Bokomslag person med en kalkulator som hode

  Elever med vansker i matematikk - en veileder i utredning og tiltak (Veileder)

  Veilederen er et verktøy for lærere og PP-tjeneste i å forstå og hjelpe elever med en vanske som tidligere har blitt viet liten oppmerksomhet.
 • Kunst og håndverk i klasse med elev som er synshemmet - Tema papir(Bok/hefte)

  Heftet gir innblikk i noen synspedagogiske tilnærmingsmåter som kan benyttes i faget Kunst og håndverk.

 • Forside med tittelen Lær punktskrift. Punkt for punkt

  Lær punktskrift. Punkt for punkt(Bok/hefte)

  Dette heftet er beregnet for seende som ønsker å lære å skrive og lese punktskrift med øynene. 

 • Lære for livet, forside

  Lære for livet(Bok/hefte)

  Boken tar for seg sentrale forhold knyttet til læring for barn og unge med den progredierende sykdommen JNCL, også kjent som Spielmeyer-Vogts sykdom.

 • Forside med bilde av en jente med en lapp foran høyre øye

  Råd om lappbehandling(Veileder)

  Veiledningshefte med enkle råd til foreldre og personale i barnehage og skole som skal gjennomføre en lappbehandling. 

 • Søsken i fokus(Bok/hefte)

  Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse. 

 • Taktile symboler og planer(Veileder)

  Veilederen gir informasjon til de som ønsker å bruke taktile symboler og planer i arbeid med barn, unge eller voksne som har en synsnedsettelse.

 • Tilrettelegging av lærebøker for leselist - Ungdomstrinnet og videregående skole(Bok/hefte)

  Dette heftet presenterer retningslinjer for produksjon av lærebøker for leselist for ungdomsskole og videregående skole. Det er skrevet av bokkonsulentene i Statped. Heftet er et resultat av samlet erfaring gjennom flere år. 

 • Undervisning i bruk av PC for sterkt svaksynte - Windows 7, Word 2007 og ZoomText 9(Bok/hefte)

  For mange med synsnedsettelser er ulike IKT-løsninger et viktig og sentralt hjelpemiddel. Dette heftet gir en innføring i hvordan noen programvarer kan brukes og tilpasses personer som er sterkt svaksynte. 

 • Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder(Bok/hefte)

  Målet for dette prosjektet var å utvikle gode rehabiliteringsforløp for voksne personer som nylig har fått en synsnedsettelse. 

 • Vi lager hus(Bok/hefte)

  Elevene lager hus, faktisk en hel liten by med boliger, butikker og McDonalds. Alle er med, også eleven som er blind.  

 • Word 2010 med skjermleseren Jaws 13(Veileder)

  Veiledningshefte om bruk av Word 2010 med skjermleseren Jaws 13  for lærere som underviser elever som bruker PC med leselist.

 • skjermdump av nettside

  Ett skritt foran(Nettressurs)

  Skap utviklende tegnmiljø rundt barn og unge som trenger tegn som støtte i daglig kommunikasjon. 

 • De fire regneartene på Huseby-abakus(Veileder)

  En abakus er en regnetavle. Huseby-abakus er beregnet på blinde, men egner seg for alle elever. Heftet er først og fremst for matematikklærere. 

 • Focus MDVI(Veileder)

  Focus MDVI er en norsk veileder med skjema for utredning av synsfunksjon hos barn med synsnedsettelser og sammensatte vansker. Veilederen er beregnet til bruk for personer med synspedagogisk kompetanse.

 • Forside hefte, Statped mal

  GPS og nedsatt syn(Bok/hefte)

  I dette heftet får du et mest mulig realistisk bilde av muligheter og begrensninger når det gjelder bruk av GPS for blinde og sterkt svaksynte. 

 • Intrata, innføring i punktskriftnoter, del 1(Bok/hefte)

  Louis Braille, som er kjent for utviklingen av punktskriften, utviklet også et notesystem i punktskrift. Denne boka er beregnet på alle som vil lære punktskriftnoter. 

 • I en annen verden(DVD)

  I filmen møter vi Nikolai (14) fra Vardø og Andreas Martin (10) fra Sortland. Begge guttene har Asperger syndrom. Det innebærer at de har problemer med å forstå omgivelsene. Skolen er den viktigste behandlingarenaen for dem som har Asperger syndrom.

 • En klasse på småtrinnet som sitter foran en interaktiv tavle

  Interaktive tavler som inkluderingsverktøy(Video)

  Sofiemyrtoppen skole ved Oppegård i Akershus har tatt i bruk ny teknologi for å skape et inkluderende klassemiljø for elever som har særskilte behov.