Finn læringsressurser | www.statped.no

Finn læringsressurser

Læremidler, verktøy, tilnærminger og teknologi for å tilrettelegge for utvikling og læring når barn, unge og voksne har særlige opplæringsbehov. Her kan du lese mer om teknologi i opplæringen.

Søk i læringsressurser

Aktive filtre

;

Viser 101 - 120 av 340 treff.

  • Forside hefte

    Har du slått hodet ditt? Informasjon til barn om lette hodeskader (Bok/hefte)

    Informasjonshefte laget til barn om lette hodeskader.

    • Kategori: Ervervet hjerneskade, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  • Helsetegn skjermdump

    Nettressurs for helsepersonell (Nettressurs)

    Råd og ressurser for å kommunisere med hørselshemmede barn på sykehus eller andre helseinstitusjoner, med og uten tegnspråktolk til stede.

    • Kategori: Hørsel, Voksne, Nettressurser, Nettsteder, Statpeds ressurser
    • Pris: Gratis
  • Forside tekstsamling

    Hjernesvulst – et barn forteller (Artikkel)

    Fiktivt case om en gutt på 13 år og hans erfaringer med ervevervet hjerneskade.

    • Kategori: Ervervet hjerneskade, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Artikler, Statpeds ressurser
  • Skjermdump

    Hos tannlegen (Nettressurs)

    ”Hos tannlegen” er en film med ekte og virkelighetsnære situasjoner. Filmen omhandler det å grue seg til noe, å ha omsorg og ansvar for noen og bruk av tolk.

    • Kategori: Hørsel, Norsk tegnspråk, Småtrinnet (1.-4.), Nettressurser, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  • Rød krusedull

    Hva er løpsk tale? (Bok/hefte)

    Brosjyren informerer om hva løpsk tale er. Den er rettet mot brukere og fagpersoner for å gjøre vansken mer kjent. Det kan bidra til at vansken blir tidligere oppdaget og tiltak settes inn på et tidligere tidspunkt.

    • Kategori: Språk/tale, Bøker/hefter, Taleflytvansker, Løpsk tale, Statpeds ressurser
  • Forsidebilde veileder Jente med mikrofon

    Hører du meg nå? (Veileder)

    Tips og råd til hvordan du kan tilrettelegge for best mulig bruk av hørselstekniske hjelpemidler for barn med cochleaimplantat.

    • Kategori: Hørsel, Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser
  • Omslag

    Hørsel – språk og kommunikasjon (Bok/hefte)

    I løpet av en toårsperiode har det blitt produsert en rekke artikler og tekster ved kompetansesentrene for hørsel. Et utvalg av disse er her samlet mellom to permer.
    Artiklene gir et speilbilde av det hørselsfaglige feltet i dag.

    • Kategori: Hørsel, Bøker/hefter, Læringsstrategier, Kognitive ferdigheter, Sosiale ferdigheter, Kunnskap om teknologi, Statpeds ressurser
    • Pris: 400 kroner
  • I en annen verden (DVD)

    I filmen møter vi Nikolai (14) fra Vardø og Andreas Martin (10) fra Sortland. Begge guttene har Asperger syndrom. Det innebærer at de har problemer med å forstå omgivelsene. Skolen er den viktigste behandlingarenaen for dem som har Asperger syndrom.

    • Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Filmer (video), Bokmål, Brukerhistorier, Statpeds ressurser, Video (kjøp/leie)
  • Skjermdump I Norge

    I Norge - Norsk samfunnskunnskap på tegnspråk (Nettressurs)

    I Norge er en tegnspråklig læringsressurs til 50 timer samfunnskunnskap for voksne døve innvandrere.

    • Kategori: Hørsel, Samfunnsfag, Voksne, Nettressurser, Nettbaserte læremidler, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  • skjermdump

    IKT for punktskriftbrukere (Nettressurs)

    Gode råd til deg som skal undervise en leselistbruker.

    • Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Nettressurser, Statpeds ressurser
  • Individuelle ønsker for oppfølging av stamming (Kartleggingsmateriell)

    Kartleggingsskjema for å synliggjøre mål, motivasjon og forventninger til den logopediske oppfølgingen av stamming.

    • Kategori: Språk/tale, Kartleggingsmateriell, Taleflytvansker, Stamming, Statpeds ressurser
  • fire elever som jobber sammen på iPad rundt et bord, glede.

    Inkluderende verktøy i spesialundervisningen (Video)

    På Hop skole på Askøy gjør de seg gode erfaringer med nettbrett og bevisst bruk av apper i spesialundervisningen. 

    • Kategori: Sammensatte lærevansker, Filmer (video), Erfaringsfilmer, Teknologierfaringer, Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser
  • En klasse på småtrinnet som sitter foran en interaktiv tavle

    Interaktive tavler som inkluderingsverktøy (Video)

    Sofiemyrtoppen skole ved Oppegård i Akershus har tatt i bruk ny teknologi for å skape et inkluderende klassemiljø for elever som har særskilte behov.

    • Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Filmer (video), Erfaringsfilmer, Tidlig innsats, Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser
  • Internet Explorer med ZoomText (Bok/hefte)

    Målsettingen med dette heftet er å gi noen ideer og innspill til hvordan man kan jobbe på en hensiktsmessig og effektiv måte med ZoomText og Internet Explorer. 

    • Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  • Forside av hefte om Internett og JAWS

    Internett med JAWS (Bok/hefte)

    Hefte handlar om å bruke skjermlesaren JAWS og Internett. 

    • Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser
  • Internett med skjermleseren Supernova (Veileder)

    Denne veilederen beskriver noen av skjermleseren Supernovas navigeringsfunksjoner ved bruk av nettleser.

    • Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Veiledere, Statpeds ressurser
  • Intrata, innføring i punktskriftnoter, del 1 (Bok/hefte)

    Louis Braille, som er kjent for utviklingen av punktskriften, utviklet også et notesystem i punktskrift. Denne boka er beregnet på alle som vil lære punktskriftnoter. 

    • Kategori: Syn, Musikk, Bøker/hefter, Punktskrift, Statpeds ressurser
  • Intrata, innføring i punktskriftnoter, del 2 (Bok/hefte)

    Intrata del 2 er en videreføring av Intrata del 1, og gir videre innføring i punktskriftnoter. Del 2 gir opplæring i punktskriftnoter for forskjellige instrumentgrupper.

    • Kategori: Syn, Musikk, Bøker/hefter, Punktskrift, Statpeds ressurser
  • Forside- IVAS

    IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy (Kartleggingsmateriell)

    IVAS Digital er et informasjons- og kommunikasjonsverktøy som er tilpasset personer med Asperger syndrom.

    • Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Statpeds ressurser
  • DVD omslag

    Jakten på det gode arbeidsliv (DVD/CD)

    Kan døve bli lærere?
    Kan døve jobbe sammen med bare hørende?
    Bør du skrive på jobbsøknaden at du er døv?
    Noe av dette kan du få svar på ved å se «Jakten på det gode arbeidsliv».

    • Kategori: Hørsel, Voksne, Filmer (video), Bokmål, Tegnspråk, Statpeds ressurser, Video (kjøp/leie)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!