Til hovedinnhold
Viser 1–2 av 2 treff.
Velg visningsmodus
  • Skjermdump video

    Et innblikk i stemme og stemmevansker(Video)

    Hva er stemme og hva gjør du dersom du tror du har en stemmevanske? Denne samlingen av videoer gir deg et innblikk i stemmen, ulike stemmevasker, hvor du kan henvende deg for hjelp og oppfølging.

  • Måleinstrumentet Voice Handikap Index(Kartleggingsmateriell)

    Hvordan påvirker stemmevansker folks liv? I utredning og behandling av mennesker med stemmevansker er det viktig å kunne få et best mulig bilde av hvor alvorlig stemmevansken er. Det er også viktig å sammenligne stemmeforskningen på tvers av språk og kulturer.