Til hovedinnhold

Happy Apping – Lese og skrivestøtte på Chromebook

Webinar for lærere/spesialpedagoger som jobber med elever som har lese- og skrivevansker.
  1. Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Videoforelesning
Dette Webinaret gir deg tips til hvordan du kan tilrettelegge undervisningen og hjemmeundervisningen for elever med lese- og skrivevansker. Webinaret er mest for deg som har elever som bruker Chromebook.

Webinaret tar for seg:
  • Lese- og skrivestøtte
  • Tilgjenglighetsfunksjoner i Chromebook (opplest tekst og diktering)
  • Gjøre trykt tekst mer tilgjengelig
  • Formidling gjennom andre kanaler enn det skriftlige
  • Tilgang til lærestoff