Til hovedinnhold

Hva er primær progressiv afasi (PPA) – og hva har det å si for oss logopeder?

Artikkelikon
  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Artikler
  2. Utgiver: Norsk tidsskrift for logopedi, 2(21), 18-25
  3. Forfatter: Monica Norvik, Ingvild Winsnes, Peter Bekkhus-Wetterberg & Anne Brækhus (2021)

Primær progressiv afasi (PPA) er varianter av demenssykdommer som debuterer med språkvansker, oftest hos personer i 50–60-årsalderen. Det tar gjerne år fra de første symptomene oppstår til diagnosen settes, og det finnes ingen farmakologisk behandling for noen av de bakenforliggende hjernesykdommene som forårsaker PPA. Imidlertid viser et økende antall studier at logopedisk behandling av språk og tale kan forbedre kommunikasjonsfunksjonen for personer med PPA, men ulike varianter av PPA krever ulike tiltak. Riktig diagnose tidlig er derfor viktig. Slike vansker krever omfattende kartlegging av språklig og kognitiv prosessering.