Til hovedinnhold

Kartlegging av språklydsforstyrrelser (Diffkas)

Differensialdiagnostisk kartlegging av språklydsforstyrrelser.

Forside Diffkas
  1. Språk: Bokmål
  2. Pris: 1060,- + mva/porto for komplett kartleggingspakke (Flisa trykkeri ekspeder ordren)
  3. Utgiver: Statped (2023)
  4. Forfatter: Anne M. Sandø-Frank og Kirsten M. Bjerkan

Differensialdiagnostisk kartlegging av språklydsforstyrrelser (Diffkas) er et normert kartleggingsverktøy for å avdekke språklydsforstyrrelser hos barn. Med Diffkas er det mulig å avgjøre hvilken undergruppe av språklydsforstyrrelser et barn tilhører, slik at tiltak kan tilpasses type vanske.

Kartleggingsverktøyet består av en hovedtest (Stimulusbok 1), en inkonsistenstest (Stimulusbok 2) og tilhørende analyse -og skåringsark. Det følger også med en manual som beskriver den teoretiske bakgrunnen for Diffkas, og casebeskrivelser som gir eksempler på ulike undergrupper av språklydsforstyrrelser.

Diffkas er først og fremst ment for logopeder, men kan også være nyttig for PP-rådgivere og andre spesialpedagoger som jobber med barn som har språklydsforstyrrelser.

Komplett kartleggingspakke består av:

  • 1 Manual
  • 1 Hovedtest
  • 1 Inkonsistenstest
  • 10 Skåringsark til hovedtest
  • 10 skåringsark til Inkonsistenstest
  • 10 Analyse ark 1 - 4

Prisen er 1060 kroner + mva/porto

Det er også mulig å etterbestille skåringsark og analyseark. Pakken med 10 av hver koster 950 kroner + mva/porto. Det er Flisa Trykkeri som sender ut og fakturer Diffkas.

Her finner du en presentasjon av testprosedyrer og resultater. Det anbefales at du har lest manualen før du ser presentasjonen. Presentasjonen holdes av Anne Sandø-Frank og Kirsten M. Bjerkan.