Til hovedinnhold

20 gažaldaga giellagálggaid birra

Screeningverktøy til å måle barn og ungdoms språkferdigheter, deres tilegnelse av symbolsystemer og deres relasjoner til andre.

Forside 20 gažaldaga giellagálggaid birra
  1. Kategori: Språk/tale, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Kartleggingsmateriell, Nordsamisk
  2. Utgiver: Statped
  3. Forfatter: Produsenter/Skrivere: Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD). Prosjektgruppe:Anne Dagmar Biti Mikalsen, Tor Persen og Kirsten Wirkola.

Lågå guoradallamnævoj birra julevsábmáj.

Loga 20 gažaldaga birra davvisámegillii.

20 gažaldaga er et observasjonsskjema som brukes til kartlegging av språkferdighetene til alle elever i grunnskolen.

20 spørsmål gir en rask og pålitelig screening av barn og unges språkferdigheter. Det tar ca. 10 minutter å fylle ut et skjema for hvert barn/elev. I løpet av kort tid er det derfor mulig å screene samtlige barn i skolen og samtlige barn som går det siste året i barnehagen. Screening 20 spørsmål gir dermed et godt grunnlag for å spore opp barn som trenger ytterligere språkutredning. Screening med 20 spørsmål gir barnehage og skole en stor grad av trygghet om at de barn og elever som ikke har påfallende problemer ifølge skjemaet, heller ikke har språkvansker.

Språkvansker kan ofte være vanskelige å avdekke og mange barn og unge får ikke den hjelpen de trenger før det har gått alt for lang tid. 20 spørsmål er et viktig instrument for å oppdage språkvansker tidlig og bidrar til å kvalitetssikrebarnehagens og skolens ansvar ovenfor alle barn og elever.

Bruken av skjemaet

Skjemaet anbefales til bruk for barn og ungdom fra 5 til 16 år. Skårene er basert det en skal vente hos enspråklige, typiske barn.

Vurderinger

Skjemaet baserer seg vurderinger av barns språkkompetanse sett i forhold til barn samme alder. Spørsmålet som skal besvares er derfor: “Sett i forhold til barn samme alder, hvor godt passer følgende utsagn for barnet”. Bruk skalaen fra 1 til 5. For eksempel, et av utsagnene erLeter etter de riktige ordene”. Dersom dette utsagnet ikke passer som en beskrivelse av eleven krysses det av for 1. Dersom utsagnet passer helt krysses det av for 5. Er utsagnet bare delvis rett, krysses det av for tall mellom 1 og 5.

Sametinget har ved å bevilge midler gjort det mulig å gjennomføre prosjektet.